สตาร์คลิป

เธอที่รัก(Ost. วัยอลวน) [The Love Scene] {HD} - Paradox

Dec 20, 2018 / ดู 166 ครั้ง

ชูวับ..ชูวับ..ชูวับ..ชูวับ
ชูวับ..ชูวับ..โว..โว..โว..โว
ชูวับ..ชูวับ..ชูวับ..ชูวับ
ชูวับ..ชูวับ..โว..โว..โว..โว

ใครเคยเพ้อรำพันฉันรักเธอ
สุดหัวใจไม่มีใครมาเทียบ
เปรียบรักเราเล่นเป็นรักลอง
อีกสองใจคงเป็นไปไม่ได้
ใครรักเธอมั่นฉันนั้นเอง
อยู่ใกล้เธอนี่ไงที่รัก

เธอนั้นเป็นเทพีสถิตอยู่ที่กลางดวงหทัย
เราต่างมีจิตใจเหมือนกันคือรักรักรัก
โอ้เราสนุกสนาน
ไปกับความฝันที่เป็นความจริง
เธอนั้นคือยอดหญิงที่ฉันจะรักรักรักรัก

ชูวับ..ชูวับ..ชูวับ..ชูวับ
ชูวับ..ชูวับ..โว..โว..โว..โว
ชูวับ..ชูวับ..ชูวับ..ชูวับ
ชูวับ..ชูวับ..โว..โว..โว..โว

ฟังเพลงรักดังก้องห้องหัวใจ
ให้ครึ้มนักไม่มีใครมาเทียบ
เปรียบเสียงเสนาะเกิดเพราะเรา
เฝ้าหลงรักไม่มีใครมาหักความรักเราได้
หากขวัญใจให้ฉันเรียกเธอว่าที่รัก

เธอนั้นเป็นเทพีสถิตอยู่ที่กลางดวงหทัย
เราต่างมีจิตใจเหมือนกันคือรักรักรัก
โอ้เราสนุกสนาน
ไปกับความฝันที่เป็นความจริง
เธอนั้นคือยอดหญิงที่ฉันจะรักรักรักรัก

ชูวับ..ชูวับ..ชูวับ..ชูวับ
ชูวับ..ชูวับ..โว..โว..โว..โว
ชูวับ..ชูวับ..ชูวับ..ชูวับ
ชูวับ..ชูวับ..โว..โว..โว..โว

ชูวับ..ชูวับ..ชูวับ..ชูวับ
ชูวับ..ชูวับ..โว..โว..โว..โว
ชูวับ..ชูวับ..ชูวับ..ชูวับ
ชูวับ..ชูวับ..โว..โว..โว..โว

ชูวับ..ชูวับ..ชูวับ..ชูวับ
ชูวับ..ชูวับ..โว..โว..โว..โว
ชูวับ..ชูวับ..ชูวับ..ชูวับ
ชูวับ..ชูวับ..โว..โว..โว..โวGAMES & PRIZES