NOW PLAYING

เกี่ยวก้อย - อัสนี - วสันต์

Dec 19, 2018 / ดู 374 ครั้ง

ฉันยังคงภักดีต่อเธอ มั่นคงเสมอมิวาย
เธอจะรู้หรือเธอจะแกล้ง ให้ฉันทุรนทุราย

ก็ฉันยังคงซื่อตรงต่อเธอ ก็มีแต่เธอเรื่อยไป
ดูแต่เธอซิเธอยังทำ จะอำจะเอายังไง

จะเอาอย่างงั้นก็ให้พูดจา
อย่าทำเหมือนว่าไม่มีฉัน
จะเอาอย่างงั้นก็ให้พูดกัน
จะอำใจฉันทำไม

ฉันยังคงคิดตรงแต่เธอ ก็คงเสมอหัวใจ
เธอแกล้งทำหมางเมินไปไย
ก็ใครเล่าเขารักเธอ

ก็รักแต่เธอภักดีแต่เธอ ก็เธอคนเดียวเข้าใจ
คงไม่มีน้ำคำใดใด จะมาบอกคำบรรยาย

จะเอาอย่างงั้นก็ให้พูดจา
อย่าทำเหมือนว่าไม่มีฉัน
จะเอาอย่างงั้นก็ให้พูดกัน
จะอำใจฉันทำไม

เกิดมาก็เปล่า หัวใจก็เปลี่ยว
ไม่นานก็เหี่ยว เกี่ยวก้อยกันไหม

เกิดมาก็เปล่า หัวใจก็เปลี่ยว
ไม่นานก็เหี่ยว เกี่ยวก้อยกันเถิด

ฟังซิเธอฟังเสียงบรรเลง ฟังเสียงเพลงรำพัน
มันส่งเสียง เพรียกร้องทั้งวัน เย้ อี เย้ อี เย้

จะเอาอย่างงั้นก็ให้พูดจา
จะเอาอย่างงั้นก็ให้พูดกัน

เกิดมาก็เปล่า หัวใจก็เปลี่ยว
ไม่นานก็เหี่ยว เกี่ยวก้อยกันไหม

เกิดมาก็เปล่า หัวใจก็เปลี่ยว
ไม่นานก็เหี่ยว เกี่ยวก้อยกันเถิด

เกิดมาก็เปล่า หัวใจก็เปลี่ยว
ไม่นานก็เหี่ยว เกี่ยวก้อยกันไหม

เกิดมาก็เปล่า หัวใจก็เปลี่ยว
ไม่นานก็เหี่ยว เกี่ยวก้อยกันเถิด

เกิดมาก็เปล่า หัวใจก็เปลี่ยว
ไม่นานก็เหี่ยว เกี่ยวก้อยกันไหม

เกิดมาก็เปล่า หัวใจก็เปลี่ยว
ไม่นานก็เหี่ยว เกี่ยวก้อยกันเถิด

เกิดมาก็เปล่า หัวใจก็เปลี่ยว
ไม่นานก็เหี่ยว เกี่ยวก้อยกันไหม

เกิดมาก็เปล่า หัวใจก็เปลี่ยว
ไม่นานก็เหี่ยว เกี่ยวก้อยกันเถิดGAMES & PRIZES


App Downlaod IOS App Downlaod Android
เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม