สตาร์คลิป

นอนไม่หลับ - ปั่น ไพบูลย์เกียรติ

Dec 19, 2018 / ดู 181 ครั้ง

นั่งอยู่จนเช้า อยากจะนอนก็นอนไม่หลับ
ตัวอยู่ตรงนี้ แต่ใจลอยหายไปไม่กลับ
ใจมันลอยจากไปหา ใครบางคนที่ลาร้างไป

ใจอยู่ที่ไหน ให้อภัยแล้วทุกทุกอย่าง
จงอย่าตามเขาไป
อยู่กับเขาแล้วเขาก็คงทิ้งขว้าง
ใจเจ้าเอยอย่าไปหวัง
คนบางคนจะมาเหมือนเดิม

ขอ... ขอใจคืนกลับมาได้ไหม
ขอ... ขอใจคืนกลับมาเหมือนเดิม
ขอ... ขอใจคืนกลับมาได้ไหม
ขอ... ขอใจคืนกลับมาเหมือนเดิม

นั่งอยู่จนเช้า อยากจะนอนก็นอนไม่ได้
ใจที่มันหายไป
เรียกเท่าไร ก็ยังไม่คลายฟุ้งซ่าน
มันจะยังอีกนานไหม
ใจจะคืนกลับมาเหมือนเดิม

มันจะยังอีกนานไหม
ใจจะคืนกลับมาเหมือนเดิม

ขอ... ขอใจคืนกลับมาได้ไหม
ขอ... ขอใจคืนกลับมาเหมือนเดิม

อยากจะนอน ก็นอนไม่หลับ
อยากจะนอน ก็นอนไม่ได้GAMES & PRIZES