การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว 23 - 24 ม.ค. 63 ในพื้นที่ดังนี้

Jan 20, 2020

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ในวันที่ 23 - 24 มกราคม 2563 ทั้งนี้เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในพื้นที่ดังต่อไปนี้

วันที่ 23 มกราคม 2563

วันที่ 24 มกราคม 2563

หรือตรวจสอบพื้นที่ประกาศดับไฟ Online ได้ที่ mea.or.th/poweroutage

GAMES & PRIZES