สตาร์นิวส์

ผู้สั่งจอง 'เข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีฯ' ผ่านไปรษณีย์ไทย รับได้ตั้งแต่ 25 เม.ย.นี้

Apr 22, 2019

เมื่อวันที่ 20 เม.ย. นายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ดำเนินการจัดทำเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อจำหน่ายให้แก่ประชาชนได้อัญเชิญไปประดับในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นั้น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอขอบคุณประชาชนที่ให้ความสนใจสั่งจองเข็มที่ระลึกฯ ผ่านทุกช่องทาง
 
สำหรับประชาชนที่สั่งจองเข็มที่ระลึกฯ ผ่านบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ระหว่างวันที่ 1-5 เม.ย.2562 สามารถรับเข็มที่ระลึกฯ ได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ที่สั่งจอง ตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย.2562 เป็นต้นไป สำหรับผู้ที่สั่งจองหลังวันที่ 5 เม.ย.2562 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจะเร่งดำเนินการจัดส่งเข็มที่ระลึกฯ ให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อจ่ายเข็มที่ระลึกฯ ให้แก่ประชาชนตามลำดับการจองภายในเดือนเม.ย.นี้ ซึ่งจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบในโอกาสต่อไป
 
ทั้งนี้ ในส่วนของการสั่งจองผ่านทางระบบออนไลน์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะทยอยจัดส่งตามช่วงเวลาที่กำหนดดังกล่าวข้างต้นเช่นกัน
ข่าวต้นฉบับ ข่าวสด