STAR FM EVENT | STAR FM แจกบัตรคอนเสิร์ตบอยแบนด์วัยเก๋า 'ไดนาสตี้ ไทล์ท้อป พรีเซ้นท์ส ดึกดำบรรพ์ # ปั่น แต๋ม ตุ่น ไลฟ์ @ สกาล่า'

.:: กติกา ::.

เงื่อนไขและข้อกำหนด

1. ผู้ร่วมสนุกต้องกด Like Facebook Page : STAR FM THAILAND (www.facebook.com/STARFMThailand)
2. Comment ใต้โพสต์กิจกรรมว่า "ทำไมคุณถึงอยากไปดูคอนเสิร์ต 'ไดนาสตี้ ไทล์ท้อป พรีเซ้นท์ส ดึกดำบรรพ์ # ปั่น แต๋ม ตุ่น ไลฟ์ @ สกาล่า'" พร้อม Tag เพื่อน 1 คน ที่คุณอยากชวนไปดูคอนเสิร์ต
3. กด Share ภาพกิจกรรมไปยัง Facebook ของคุณและตั้งค่าเป็นสาธารณะ (Public)
4. สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ทำถูกครบทั้ง 3 ข้อ
5. ผู้โชคดีจะได้รับบัตรคอนเสิร์ต "ไดนาสตี้ ไทล์ท้อป พรีเซ้นท์ส ดึกดำบรรพ์ # ปั่น แต๋ม ตุ่น ไลฟ์ @ สกาล่า" จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ
6. ระยะเวลาการร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 20 - 24 พฤษภาคม 2562
7. ประกาศชื่อผู้โชคดีที่ได้รางวัลทางหน้าเว็บกิจกรรมนี้ ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562
8. ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน ซื้อ-ขาย หรือทอนของรางวัลเป็นเงินสดได้และสงวนสิทธิ์ 1 ท่านต่อ 1 รางวัลเท่านั้น โดยผู้ได้รับรางวัลจะต้องมีชื่อตรงตามบัตรประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล
9. ผู้ได้รับรางวัลและเพื่อนผู้โชคดีจะต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและเอกสารอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนดมาเป็นหลักฐานในการรับรางวัลด้วยตนเองตามรายละเอียดที่บริษัทบีอีซี-เทโร เรดิโอจำกัด ได้แจ้งให้ทราบในวันที่ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี
10. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน จะต้องให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ต่างๆ ตามที่ บริษัทบีอีซี-เทโร เรดิโอจำกัดกำหนดไว้ทุกประการ เมื่อมีการร่วมสนุกกับกิจกรรม ถือว่าผู้ร่วมสนุกได้ทำความเข้าใจรายละเอียดและยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น
11. การคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านเว็บกิจกรรมนี้ถือเป็นสิทธิ์ของบริษัทบีอีซี-เทโร เรดิโอจำกัด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
12. หากทางเราตรวจสอบพบว่ามีการนำของรางวัลที่ได้ไปจำหน่ายหรือขายต่อ ทางเราจะตัดสิทธิ์ท่านในการร่วมกิจกรรมครั้งต่อไปของทางรายการทันที
13. หากพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิด ทุจริต หรือ ปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือของรางวัล หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผล เสียหาย ต่อทางรายการหรือ บริษัทบีอีซี-เทโร เรดิโอจำกัด ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์โดยทันที หรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ตัดสิทธิในการเรียกค่าเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ
14. สงวนสิทธิ์การร่วมสนุกของพนักงานบริษัทบีอีซี-เทโร เรดิโอจำกัด และบริษัทในเครือ
15. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล กำหนดการ หรือเงื่อนไขและข้อกำหนดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมได้ ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
GAMES & PRIZES


App Downlaod IOS App Downlaod Android
เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม