STAR FM EVENT

.:: ของรางวัล ::.

บัตรคอนเสิร์ต "ไดนาสตี้ ไทล์ท้อป พรีเซ้นท์ส ดึกดำบรรพ์ # ปั่น แต๋ม ตุ่น ไลฟ์ @ สกาล่า"
จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ
GAMES & PRIZES