STAR FM EVENT

.:: ของรางวัล ::.

บัตรชมภาพยนตร์เรื่อง The Favourite
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 รอบ 20.00 น.
ณ โรงภาพยนตร์ไอคอน ซีเนคอนิค
จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง

หมายเหตุ*
- รับบัตรที่บูธกิจกรรมหน้าโรงภาพยนตร์ ตั้งเวลา 18.30 - 19.30 น.
- ผู้โชคดีต้องมารับบัตรด้วยตนเองเท่านั้น (1 รางวัล / 2 ที่นั่ง)
GAMES & PRIZES