STAR FM EVENT

.:: กติกา ::.

1. เพียงร่วมสนุกตอบคำถามว่า "ถ้าคุณเป็นอเล็กซ์ แต่ไม่มีเอ็กซ์คาลิเบอร์ (ดาบในหินแห่งตำนาน) คุณจะใช้อะไรเป็นอาวุธในการต่อสู้กับมอร์กิน่า" ในคอมเมนท์โพสต์ Facebook : Star FM Thailand
2. คำตอบไหนโดนใจทีมงานมากที่สุด รับบัตรชมภาพยนตร์ 'The Kid Who Would Be King (หนุ่มน้อยสู่จอมราชันย์)' ในวันพุธที่ 20 มีนาคมนี้ รอบ 2 ทุ่มตรง ณ โรงภาพยนตร์ ไอคอน ซีเนคอนิค, ไอคอนสยาม จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง
3. ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่ 6 - 15 มีนาคม 2562
4. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 18 มีนาคม 2562
5. ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน หรือทอนของรางวัลเป็นเงินสดได้ โดยผู้ได้รับรางวัลจะต้องมีชื่อตรงตามบัตรประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล
6. ผู้โชคดีต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและเอกสารอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนดมาเป็นหลักฐานในการรับรางวัลด้วยตนเอง
7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องต้องยินยอมตกลงให้ความร่วมมือ และยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ตามที่ บริษัท BEC-Tero Radio จำกัด กำหนดไว้ทุกประการ
8. การคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้โชคดีเพื่อรับรางวัล ถือเป็นสิทธิ์ของ บริษัท BEC-Tero Radio จำกัด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
9. หากพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิด ทุจริต หรือปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล หรือของรางวัล หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผลเสียหายต่อทางรายการหรือ บริษัท BEC-Tero Radio จำกัด ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์โดยทันที หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ตัดสิทธิในการเรียกค่าเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ
10. สงวนสิทธิ์การร่วมสนุกของพนักงานบริษัท BEC-Tero Radio จำกัด และบริษัทในเครือ