STAR FM EVENT

.:: ของรางวัล ::.

บัตรล่องเรือดินเนอร์ "เรือสองฝั่งคลอง"
สำหรับ 3 ท่าน | จำนวน 5 รางวัล
( ผู้โชคดีจะได้สิทธิ์ล่องเรือดินเนอร์ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เท่านั้น )

GAMES & PRIZES